?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

Lasiet ?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numura:

  • Simonas Larsonas rakstu “Latvij? bie??k nov?rot?s rudzu slim?bas”; 24. – 26. lpp.
  • Zanes Vigules un Leldes Granti?as – Ievi?as rakstu “Kas ir kartupe?u antraknoze?”; 30. – 31. lpp.
  • Zanes Mint?les un Jevgenijas ?e?ajevas rakstu “Izplat?t?k?s nez?les lauka pupu s?jumos”; 38. – 39. lpp.
Top