?urn?la “D?rzs un Drava” maija – j?nija numur?

Lasiet ?urn?la “D?rzs un Drava” maija – j?nija numur?:

  • ?ederta Ievi?a rakstu “M?ness un augi: iesp?jam?s ietekmes racion?lo pamatu mekl?jot”; 26. – 28. lpp.
  • Baibas Ralles rakstu “M???gie viesi – laputis”; 54. – 55. lpp.
Top