?urn?la “AGRO TOPS” oktobra numur?

Lasiet ?urn?la ?AGRO TOPS? oktobra?numur?:

  • Andas Isodas – Krasovskas? rakstu ?Trejdaivu sun?tis iecien?jis mitr?s augsnes?; 34. ? 35. lpp.
  • J?lijas Vilc?nes un Intas Jakobijas rakstu “Aug?u koku v??a ierobe?o?anai – progno?u modelis”; 66. – 67. lpp.
Top