?urn?la “Saimnieks” septembra numur?

Lasiet ?urn?la ?Saimnieks? septembra?numur? m?su zin?tnieku – Je?enas Puga?ovas un Brigitas Javoi?as??rakstu ?Ko dod fungic?du lieto?ana ruden? ziemas rap?iem?; 38. ? 40. lpp.

Top