?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2015” numur?

Lasiet lauksaimniec?bas ??urn?la ?AGRO TOPS bibliot?ka 2015?:

  • Lauras Ozoli?as – Poles?rakstu ?Aug?u kokiem un kr?mogul?jiem b?stam?s z??lapsenes?; 8. – 9. lpp.
  • Lauras Ozoli?as – Poles rakstu “J?nogul?ju stiklsp?r?a ierobe?o?anas iesp?jas”; 43. – 44. lpp.
  • Baibas Ralles rakstu “SMECERNIEKI aug?u un ogu d?rzos”; 19. – 20. lpp.
  • Baibas Ralles rakstu “Bumbier?m b?stamiem PANGODI?I”; 26. – 27. lpp.
Top