?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

Lasiet ??urn?la ?AGRO TOPS? apr??a? numur?:

  • m?su p?tnieces Brigitas Javoi?as?rakstu “Vasaras kvie?i – nav rezerves variants”; 24. ? 26. lpp.
  • m?su p?tnieces Zanes Mint?les rakstu “Izplat?t?k?s nez?les vasaras mie?u un vasaras kvie?u s?jumos”; 34. – 35. lpp.
Top